syntecoadmin

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Instytut Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości otrzymał wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Wpis do Rejestru jest wymagany od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących ...

Co u nas?

Zapraszamy do zakupu materiałów szkoleniowych (teczka, długopis oraz pendrive 16GB) w cenie 40 zł. brutto!!!