Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Instytut Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości otrzymał wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).
Wpis do Rejestru jest wymagany od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Bez kategorii Grafika

UX Grafika

Nabór wniosków o dofinansowanie

Aktualne piszemy wnioski na szkolenia ICT i języki w woj. warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz łódzkim.  

Grafika

Rekrutacja zakończona

Zapraszam na Kwalifikacyjny kurs zawodowy ” Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej” (kwalifikacja A.27) – rekrutacja trwa są jeszcze wolne miejsca.

Bez kategorii

Co u nas?

W planach kolejne bezpłatne szkolenia zawodowe na terenie woj. lubelskiego!!!