MS Windows Server 2008/2012R2

podstawy

16h / 2dni

Najbliższe terminy

  • 07.09.2019 - 08.09.2019

3600 zł

Zapisz się

Informacje o szkoleniu

Celem kursu jest zapoznanie z zagadnieniami administracji Windows Server 2012. Zdobycie umiejętności pozwalających na konfigurację i rozwiązywanie problemów dotyczących rozwinięcia nazw, zarzadzania użytkownikami i grupami przy wykorzystaniu AD DS i polityk grupowych. Szkolenie porusza ponadto aspekty implementacji dostępu zdalnego takie jak DirectAccess, VPN, serwer proxy aplikacji webowych. Poruszane są również zagadnienia implementacji polityk sieciowych, zabezpieczania dostępu do sieci i danych, wdrażania i utrzymywania obrazów serwera jak również zarządzania aktualizacjami i monitorowania środowiska Windows Server 2012.

Kurs przygotowuje do egzaminu: 70-411: Administering Windows Server 2012 i prowadzony jest w oparciu o Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1.